STA6539L3

STA6539L3

8017709202200

60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN A+++ 

Flere detaljer

 • <p>13 kuverter</p>
 • <p>Forsinket start funksjon hvor du kan utsette vasken med 1-24 timer. Still inn tiden til &aring; starte senere.</p>
 • <p>Det nye &frac12; fylt FlexiSone giver muligheten for &aring; vaske en reduserte mengde service og samtidig spare str&oslash;m, vann og tid. Der er ingen restrektioner om, hvor service skal plasseres med FlexiSone i motsetning til tradisjonelle &frac12; fylt programmer som kun tillater &aring; benytte den &oslash;verste eller nederste kurv.</p>
 • <p>Mot slutten av programmet &aring;pner d&oslash;ren seg automatisk et par centimeter, ved hjelp av en spesiel ordning d&oslash;r&aring;pner. Med denne funksjonen garanteres der et perfekt t&oslash;rkeresultat. Samtidig er programmet som navnet hentyder til energibesparende. Det kan spare opp til 20 % av energi forbruket i henhold til energiklasse A.</p>
 • <p>QUICK TIME er en ekstra funksjon som kan brukes p&aring; alle programmer, med unntagelse av forvask programmet. Ved &aring; bruke h&oslash;yere temperaturer og intens bruk af spylearmene, reduserer det vasketiden med opptil 55 % og sparer derfor verdifull tid.</p>
 • <p>Utvalgte fullintegrerte oppvaskmaskiner er utstyrt med active light. En diskre r&oslash;d LED lampe lyser ned i gulvet, slik at man kan se n&aring;r maskinen er i gang.</p>
 • <p>En elektronisk sensor som er p&aring;montert vannslangen overv&aring;ker vandforbruket i maskinen og oppfanger evt. lekasje ved vannkranen og stopper, hvis det er n&oslash;dvendig, vanninntaket med det samme for at unng&aring; en mulig vandskade.</p>
 • <p>En elektronisk infrar&oslash;d sensor m&aring;ler klarheten og urenheter i vannet i l&oslash;pet av et auto-program, og sikrer automatisk minimalt forbruk av vann og energi uten at g&aring; p&aring; kompromiss med vaskeresultatet.</p>
 • <p>En dobbelt spylearm, utviklet av Smeg, gj&oslash;r det mulig at f&aring; et enda bedre vaskeresultat. Vannet fordeles mere jevnt og presist i oppvaskmaskinen og senker samtidig lydniv&aring;et betraktelig.</p>
 • <p>FLEXITABS justerer vasken henhold til det vaskemiddel som blir brukt for &aring; oppn&aring; best mulig vaskeresultat hver gang.</p>
 • <p>The FlexiDuo 3rd cutlery basket allows you to arrange cutlery or small cups, ladles, or bulky utensils however you like: it consists of two separate and moveable modules.</p>
 • <p>The soak programme provides a rinse to prevent dirt from drying.</p>
 • <p>Dette sk&aring;nsomme programmet er tilpasset spesielt til &oslash;mfintlig service som er lite skittent.</p>
 • <p>Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p>
 • <p>The super programme is suitable for removing stubborn dirt.</p>
 • <p>The auto program regulates the length of a cycle depending on the need for a pre-wash and the number of rinses required.</p>
 • <p>A new quick programme which takes just 27 minutes, suitable for a lightly soiled load.&nbsp;</p>
 • <p>Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p>
 • <p>A quick programme ideal for loads without stubborn dirt or dried on residue.</p>
 • <p>A quick programme ideal for delicate loads.</p>
 • <p>Dette programmet bruker under en time men fjerner de mest innt&oslash;rkete matrester.</p>
 • <p>The new blue anti-drip inserts, provided on the lower basket, improve the drying results, avoiding drips between dish and basket.</p>

11 495 kr

På lager

13 kuverter
Høyde:82 cm
10 programmer (5 hurtig programmer)
spyleprogram, glassprogram, ECO, auto 45-65,
Super Hurtigprogram: Speed 27 min, ECO quick, Normal Quick, Delicate quick og Strong & Fast
5 temperaturer (38°, 45°, 50°, 65°, 70°)
Flexiduo, fleksibel tredje bestikkurv
Justerbar overkurv med Easyglide skinner
Elektronisk display
Programindikator
Salt og avspenningsmiddelsindikator
Visning af programforløb og rest tid
EnerSave-reduserer Energiforbruket med 10%
(automatisk døråpning ved programslutt)
Flexitab-funksjon
Delay timer
Flexizone-knapp til ½ oppvask
Quick time -reduserer vasketiden med opp til 55% på
valgt program gjennom bla høyere temperatur
Totalt Acquastopp
Active Light lyssignal mot gulvet indikerer at maskinen er i gang
Skiftevis oppvask
Justerbar bløtgjøring af vann
Aquatest-infrarød sensor måler og analyserer det innkommende vann og velger deretter det mest passende til programmet
Kan tilsluttes til varmt vann
Grå kurve
Justerbar overkurv
Underkurv med sammenklappelige støtter til tallerkner
Tredje øvre spylearm
Orbital spylesystem
Gjemt varmelement
Selvbærende hengsler
bakerste fod reguleres fra forsiden

Årlige vannforbruk: 2 520 liter
Årlige Energiforbruk: 233 kWh
Energiforbruk "Off/standby": 0,02-0,80 W
Lydnivå: 39 dB(A
Normalprogram: ECO
Energiforbruk: 0,81 kWh
oppvasketid: 175 min
vannforbruk: 9,0 liter
Totaleffekt: 1,90 kW

Erstatter STA6439L2

Tilbehør

Like produkter