STC75

STC75

8017709098384

60 CM HELINTEGRERT OPPVASKEMASKIN
HORISONTAL
MERKE: AA

Flere detaljer

 • <p>Forsinket start funksjon hvor du kan utsette vasken med 1-24 timer. Still inn tiden til &aring; starte senere.</p>
 • <p>QUICK TIME er en ekstra funksjon som kan brukes p&aring; alle programmer, med unntagelse av forvask programmet. Ved &aring; bruke h&oslash;yere temperaturer og intens bruk af spylearmene, reduserer det vasketiden med opptil 55 % og sparer derfor verdifull tid.</p>
 • <p>En elektronisk sensor som er p&aring;montert vannslangen overv&aring;ker vandforbruket i maskinen og oppfanger evt. lekasje ved vannkranen og stopper, hvis det er n&oslash;dvendig, vanninntaket med det samme for at unng&aring; en mulig vandskade.</p>
 • <p>En elektronisk infrar&oslash;d sensor m&aring;ler klarheten og urenheter i vannet i l&oslash;pet av et auto-program, og sikrer automatisk minimalt forbruk av vann og energi uten at g&aring; p&aring; kompromiss med vaskeresultatet.</p>
 • <p>En dobbelt spylearm, utviklet av Smeg, gj&oslash;r det mulig at f&aring; et enda bedre vaskeresultat. Vannet fordeles mere jevnt og presist i oppvaskmaskinen og senker samtidig lydniv&aring;et betraktelig.</p>
 • <p>FLEXITABS justerer vasken henhold til det vaskemiddel som blir brukt for &aring; oppn&aring; best mulig vaskeresultat hver gang.</p>
 • <p>The program is specially designed for warming-up dishes: clean dishes are rinsed with hot water and dried.</p>
 • <p>Dette sk&aring;nsomme programmet er tilpasset spesielt til &oslash;mfintlig service som er lite skittent.</p>
 • <p>Eco, this economic wash programme uses a low amount of water and energy in order to provide the most environmentally friendly cleaning option.</p>
 • <p>The super programme is suitable for removing stubborn dirt.</p>
 • <p>The normal programme is suitable for normal degrees of dirt for everyday use.</p>
 • <p>Varigheten av et automatisk program, avhenger av behovet for en forvask, og det antall p&aring;krevede skylninger, som overv&aring;kes av det nye AquaTest systemet, som automatisk velger det program som er best egnet til graden av hvor skittent service er.&nbsp;</p>
 • <p>A new quick programme which takes just 27 minutes, suitable for a lightly soiled load.&nbsp;</p>
 • <p>Dette programmet bruker under en time men fjerner de mest innt&oslash;rkete matrester.</p>
 • <p>The new blue anti-drip inserts, provided on the lower basket, improve the drying results, avoiding drips between dish and basket.</p>

10 495 kr

På lager

Ergonomisk
7 kuverter
10 programmer
5 temperaturer (38°, 45°, 55°, 65°, 70°)
Elektronisk display
knapper:
On/Off
Programvalg
3/1 knapp: Bruker man 3/1-oppvasketabletter unnlater maskinen å tilsette
ytterligere salt og avspenningsmiddel
Timer 1-9 h
Lys:
Indikator for påfylling av salt
Indikator for påfylling av avspenningsmiddel
Indrebelysning
Klarer 32 cm tallerken
Orbital spylesystem
Kurve i rustfritt stål
Konvensjonel tørking
Spylearm i topp
Totalt Acquastopp
Aquatest (Auto 40-50 og Auto 60-70)
Lydsignal ved programslutt

Årlig vannforbruk: 2 800 liter
Årlig Energiforbruk: 211 kWh
Energiforbruk "Off/standby": 0,02-1,50 W
Lydnivå: 42 dB(A) re 1 pW
Normalprogram: ECO
Energiforbruk: 0,73 kWh
oppvasketid: 180 min
vannforbruk: 10 liter
Totaleffekt: 1,90 kW

Tilbehør

Like produkter