Personvern

Kjære Bruker, takk for at du besøker smegshop.no ("Nettsiden"). Du kan finne nyttig informasjon nedenfor om Smeg Norge sin behandling av dine personopplysninger.

1. OM OSS – BEHANDLINGSANSVARLIG

Smeg Danmark er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger, med hovedkontor i Vesterbrogade no. 39, 1620 København, CVR nr. 32778577 ("Smeg"). Du kan kontakte Smeg ved å skrive til adressen over eller ved å sende e-post til [privacy@smeg.se].

2. HVILKE DATA VI BEHANDLER GJENNOM NETTSIDEN

Når du besøker og surfer på Nettsiden, registrer en konto samt kjøper produkter på Nettstedet, behandler Smeg personopplysninger knyttet til deg og produktene du kjøper. 

2.1 Informasjon du avgir direkte
Når du registrerer en konto og kjøper produkter på Nettsiden, samler vi inn følgende personopplysninger direkte fra deg:
•    person- og kontaktinformasjon (navn, etternavn, e-postadresse, land, by, adresse, brukernavn og passord);
•    data om apparatet og andre produkter som er kjøpt (type, pris, spesifikk modell, ID-nummer og serienummer); og
•    betalingsdetaljer og annen relevant informasjon for levering av apparatet eller produktene som er kjøpt.

2.2 Informasjon innsamlet av Smeg som følge av surfing på Nettsiden
Når du går inn på Nettsiden, samler vi også inn opplysninger om enheten som brukes til å surfe på Nettsiden, opplysninger om hvordan du bruker selve Nettsiden (for eksempel feil og krasj), samt enhetens IP-adresse, det installerte operativsystemet, URI (Uniform Ressursidentifikator).

3. HVORFOR VI BEHANDLER PERSONOPPLYSNINGENE DINE

3.1 Behandlingens formål og lovlig behandlingsgrunnlag
Vi behandler opplysningene dine for følgende formål, og vi baserer vår behandling på etterfølgende vilkår:
A.    å opprette en konto og registrere deg på Nettsiden, la deg surfe på Nettsiden, få tilgang til de reserverte områdene og bruke nettjenestene våre; behandlingen av opplysningene dine er nødvendig for å utføre en kontrakt mellom oss og deg eller for tiltak før kontraktsinngåelse, inkludert å administrere profilen din og gi deg de tjenestene du ber om;
B.    å kjøpe våre produkter på nettet og levere dem sammen med fakturaen og den relevante dokumentasjonen som kreves for gjennomføring av kontrakten mellom oss og deg eller av forpliktelser før kontraktsinngåelse;
C.    å oppfylle alle kontraktsrettslige og juridiske forpliktelser som følger av kontrakten med deg, for gjennomføring av kontrakten og etterlevelse av rettslige forpliktelser vi er underlagt, slik som forpliktelser fastsatt i forbrukerretten;
D.    På grunnlag av vår berettigede interesse og innenfor grensene etter gjeldende lov, for å trygge sikkerheten til nettstedet og transaksjonen, for å forhindre uautoriserte eller ondsinnede aktiviteter og svindel på nett;
E.    med ditt samtykke, å formidle opplysningene dine til Smeg Nordic AB Dockplatsen 1 211 19 Malmö, som vil sende deg markedsføringshenvendelser (gjennom automatiserte midler som e-post, SMS), om Smeg og Smeg Gruppen-produkter, for å invitere deg til delta i initiativer og arrangementer organisert av Smeg og delta i markedsundersøkelser og undersøkelser for å identifisere nivået av kundetilfredshet.

3.2 Avgivelsens art
For noen behandlinger og formål trenger vi opplysningene dine. I andre tilfeller står du fritt til å velge hvorvidt vi skal få opplysningene dine.

Det er nødvendig å avgi enkelte opplysninger for de formål som er angitt i punkt 3.1 A, B, C, D) (i så fall vil det bli merket på registreringsskjemaet med en stjerne). Hvis du ikke avgir disse opplysningene, vil det ikke være mulig å opprette brukerprofilen, å registrere deg på Nettsiden eller å fullt ut bruke alle tjenestene på Nettsiden. Avgivelsen av andre forespurte opplysninger er valgfritt.

4. HVOR LENGE VI BEHANDLER DINE OPPLYSNINGER

Vi behandler og lagrer opplysningene dine kun så lenge som er nødvendig for at vi skal kunne utføre aktivitetene som er angitt i punkt 3.

Dine opplysninger vil bli lagret så lenge det er strengt nødvendig for de formålene de ble samlet inn og deretter behandlet for, og under alle omstendigheter ikke for en lengre periode enn 10 år fra det tidspunktet du fullfører kjøpet ditt online og for den påfølgende tid som kreves av lov.

For de formålene som er angitt i punkt 3.1 E) vil vi fjerne informasjonen din fra markedsføringsdatabasen vår når du trekker tilbake ditt samtykke (men vi vil føre oversikt over din tilbaketrekking for å sikre at vi ikke sender deg ytterligere direkte markedsføring).

5. HVEM VI DELER DINE PERSONOPPLYSNINGER MED OG HVOR

For å hjelpe til med driften av Nettsiden og e-handelstjenestene, engasjerer Smeg tredjeparter for å utføre bestemte tjenester. Disse tredjepartene behandler dine personopplysninger. Tilgang til opplysningene av disse virksomhetene er garantert gjennom særlige kontraktsrettslige begrensninger pålagt av Smeg som begrenser deres bruk til kun behandling som er nødvendig for å gjøre det mulig for brukeren å få tilgang til tjenestene.

Smeg bruker også leverandører som tilbyr, via deres datasentre, hosting tjenester for innsamlet data, samt selskaper som tilbyr teknisk assistanse og som utvikler Nettsiden. De får tilgang til opplysningene for å tilby støttetjenester i tilfelle feil eller dataoverføringer.

I utgangspunktet lagrer Smeg dine personopplysninger i EU. Dersom personopplysninger overføres utenfor EU, vil Smeg inngå spesifikke standard personvernbestemmelser godkjent av EU-kommisjonen som binder leverandøren for å kunne beskytte opplysningene. For å få en kopi av dokumentene som brukes for å beskytte dine personopplysninger, vennligst kontakt oss på [privacy@smeg.se].

Når vi behandler dine personopplysninger for markedsføringsformål, behandles dine opplysninger av tjenesteleverandører, inkludert markedsføringsbyråer, for formål knyttet til administrering og overføring av salgsinformasjon (via e-post, telefon med operatør), markedsundersøkelser eller andre markedsføringsaktiviteter som premiekonkurranser og arrangementer.

I tillegg vil opplysningene dine bli kommunisert til frilansepersonell som eksterne revisorer og konsulenter, konsulentfirmaer, kompetente myndigheter (i samsvar med rettslige forpliktelser), selskaper i Smeg Gruppen som ligger i EU. Vi kommuniserer også opplysningene dine til det selskapet, som selvstendig behandlingsansvarlig, gir deg betalingstjenester for kjøp av produkter via Nettsiden.

6. RETTIGHETER GITT TIL DEG GJENNOM LOV OG HVORDAN DU KAN UTØVE DEM

Du har visse rettigheter i forhold til dine personopplysninger, inkludert rett til å protestere under visse omstendigheter. Du kan utøve disse rettighetene når som helst og uten kostnad, ved å kontakte oss gjennom kontaktopplysningene i punkt 1. Smeg vil gjøre alt som er nødvendig for å gjøre det enkelt å utøve dine rettigheter.

Du har rett til å:
•    motta bekreftelse på hvorvidt opplysninger om deg blir behandlet, få tilgang til innholdet samt få en kopi (rett til innsyn);
•    oppdatere, endre og/eller korrigere (rett til retting);
•    be om sletting eller begrensning av behandling i de tilfeller som følger av forordningen, herunder der opplysningene er behandlet i strid med loven eller der lagringen ikke er nødvendig for de formålene som opplysningene ble innsamlet eller på annen måte behandlet for (rett til sletting og rett til begrenset behandling);
•    tilbakekalle samtykke der det er avgitt, når som helst og uten at det berører lovligheten av behandlingen basert på samtykke gitt før tilbakekallelsen (rett til å tilbakekalle samtykke);
•    under visse omstendigheter, motta en kopi av opplysningene du har avgitt, i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format og å be om at opplysningene blir overført til en annen behandlingsansvarlig der dette er teknisk mulig (rett til dataportabilitet);
•    motsette deg behandling under visse omstendigheter (spesielt der vi ikke trenger å behandle dataene for å oppfylle kontrakts- eller annet lovkrav og i tilknytning til behandling for direkte markedsføring) (rett til å protestere);
•    ikke være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling.

Hvis du mener at opplysningene dine ikke er behandlet i samsvar med personvernlovgivningen, eller dersom du har uløste klager som gjelder behandlingen vår, kan du sende inn en klage til tilsynsmyndigheten i den medlemsstaten du bor eller jobber i, eller stedet der det påståtte bruddet skjedde.