Service, Garanti & Reservedeler

Service & Garanti

Vennligst besøk www.smeg.no/tjenester for mer informasjon.

Reservedeler

Vennligst kontakt Hvitevareteknikk As: tlf: 47 92 47 00.
Mail: post@hvitevaredeler.no eller www.hvitevareteknikk.no.

Transportskader:

Mottar du en leveranse der det er skade på produkt eller på produktets emballasje, er det ditt ansvar som mottakende kunde, at skaden noteres på tilhørende følgeseddel/fraktbrev og signeres av sjåfør.

Ta deretter bilder av skaden, produktets emballasje og produktets typeskilt.

Vennligst send etterspurte bilder samlet til: info@smegshop.no, og merk din mail med: transportskade, og orders sendingsnummer (sendingsnummer finnes på orders følgeseddel/fraktbrev). Produktets emballasje må spares til sak er ferdigbehandlet. Vi vil behandle din innsendte transportskade omgående (Smeg registrere selv skaden til ansvarlig transportør).