Service & Garanti

Service & Garanti

Som privatkunde er du velkommen til å henvende deg til vår norske servicepartner som har et landsdekkende serviceapparat

ELESCO NORGE AS

www.elesco.no
Phone: 815 09 990

Transportskader:

Mottar du en leveranse der det er skade på produkt eller på produktets emballasje, er det ditt ansvar som mottakende kunde, at skaden noteres på tilhørende følgeseddel/fraktbrev og signeres av sjåfør.

Ta deretter bilder av skaden, produktets emballasje og produktets typeskilt.

Vennligst send etterspurte bilder samlet til: info@smegshop.no, og merk din mail med: transportskade, og orders sendingsnummer (sendingsnummer finnes på orders følgeseddel/fraktbrev). Produktets emballasje må spares til sak er ferdigbehandlet. Vi vil behandle din innsendte transportskade omgående (Smeg registrere selv skaden til ansvarlig transportør).